Prijzen en betaling

 • Al onze prijzen die vermeld staan op de website van VDSverhuur zijn incl. BTW.
 • Alle betalingen gebeuren steeds cash of via Payconiq bij levering.

Waarborg

 • Per gehuurd springkasteel vragen wij €100 waarborg, na ophaling en nazicht wordt deze waarborg terugbetaald.

Levering

 • Wij leveren altijd zelf aan huis, indien anders vermeld op onze website.
 • Springkastelen worden gratis geleverd binnen een straal van 15km rond Brecht.
 • Buiten een straal van 15km rond Brecht wordt er een meerprijs aangerekend.
 • Minimum 1.2m doorgang vereist!

Gebruik

 • Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
 • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is ten strengste verboden.
 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
 • Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen.
 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
 • Het is verboden op de buitenwanden & veiligheidsnetten te klimmen.
 • Het is verboden om op het springkasteel te klimmen bovenaan op de niet voorziene plekken.
 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel, Als deze regels worden overtreden zal er een REINIGINGSPROCES moeten gebeuren aan €35/per uur

Volledige verhuurvoorwaarden

Volledige verhuur- en leveringsvoorwaarden:

Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels!

Art 1

 • Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
 • Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras of zand.

Art 2

 • De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
 • Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
 • Door de in ontvangstname erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art 3

 • VDSverhuur staat in voor de op en afbouw van het gehuurde materiaal. De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
 • De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de weder afgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.
 • Het is verboden met schoeisel het springkasteel te betreden alsook met voedingswaren.
 • Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.

Art 4

 • Bij de in ontvangst namen van het gehuurde goed dient de volledige huurprijs cash of via Payconiq betaald te worden.
 • Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoudt de verhuurder zich het recht om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 5

 • In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
 • Indien slecht weer kan VDSverhuur aller tijde de huur beëindigen.
 • Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee plooien.
 • Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.